Nádej (citáty)

Podľa C. R. Snydera nádej nie je emócia, ale spôsob myslenia, poznávací proces.

Vzniká vtedy, keď:

  • si viem stanoviť realistické ciele
    ( = viem, kam chcem ísť),
  • viem prísť na to, ako ich dosiahnem, zostať pritom pružný a vymyslieť aj alternatívy
    ( = viem, ako sa tam dostanem, som vytrvalý, viem zniesť sklamanie a skúsiť to znovu),
  • verím si
    ( = môžem to zvládnuť).

Pamätaj, ako ďaleko si už prišiel,
nielen ako ďaleko ešte musíš ísť.
Nie si tam, kde chceš byť,
ale ani tam, kde si býval.

Nespomínajte udalosti dávne,
o veciach predošlých neuvažujte.
Hľa, ja robím čosi nové,
teraz to klíči, nebadáte?
(Izaiáš 43,18.19)

… zabúdam na to, čo je za mnou,
a usilujem sa o to, čo je predo mnou.
(Filipským 3,13)

Ak si myslíš, že si pokazil Boží plán pre tvoj život,
upokoj sa, priateľu.
Taký silný nie si.

Nemáš pod kontrolou to, odkiaľ si prišiel.
No môžeš sa rozhodnúť, kam pôjdeš ďalej.

Som radom veľkých prehier a malých víťazstiev
a žasnem tak ako ostatní, že som sa dostal až sem.

Biblické verše o nádeji: