Pocity (zamyslenie)

Z článku o pozitívnej psychológii: „Často sa vyskytujú správy o poklese sociálnych kompetencií medzi mladými ľuďmi. Ten je čiastočne spôsobený ich neschopnosťou dostatočne VNÍMAŤ A SKÚMAŤ SVOJE VLASTNÉ POCITY A EMÓCIE. Iné dôležité kompetencie v tejto súvislosti by bola tvorivosť a nezávislé riešenie problémov. Žiaľ, tvorivé činnosti zohrávajú v škole len malú úlohu.“

Vždy si v tejto súvislosti spomeniem na odpoveď spoluzávislého syna mojej kamarátky. Na jej otázku: „A čo teraz cítiš?“ dlho a urputne premýšľal a potom prekvapene hlesol: „Nič.“ Spoluzávislí sú v potláčaní pocitov majstri, muži i ženy. Lenže pocity pochované zaživa nezomrú.