Podvod (zamyslenie)

Oklamali nás, podviedli. Niečo nám sľúbili, prikývli sme sa na to a odrazu sa vec má úplne inak. Ešte to zhoršuje fakt, že na základe sľúbeného sme do veci zapojili ďalšiu osobu a vyčítame si to aj kvôli nej. Lomcuje nami hnev voči previnilcovi i sebe, že sme boli takí „hlúpi“, cítime sa ponížení, zneužití, podvedení. Ale čo sme sľúbili, už musíme splniť, minimálne určitý čas. Obviňujeme sa, nemôžeme spať, v podstate dotyčnú osobu aj nenávidíme za to, čo nám vyviedla…
Pocity hnevu sú logické. Hnev nám hovorí, že boli prekročené naše hranice a treba niečo zmeniť. Vstupujú do toho výčitky: „Máš predsa milovať svojho blížneho, nemáš sa hnevať, ak si dobrý kresťan, musíš odpúšťať“ atď. To všetko je pravda:
  1. Potrebujeme spracovať svoj hnev, odpustiť, aby sa nám vrátil pokoj duše a vyrovnanosť  – odpustiť sebe i dotyčnej osobe.
  2. Práve preto, že máme druhých milovať, nemali by sme zostať v pozícii umožňovateľa a nechať ju v tom, že všetko je v poriadku a niečo podobné môže s pokojným svedomím urobiť aj nabudúce, ale nahlas povedať, čo zlé sa stalo. Riešiť vec všetkými dostupnými prostriedkami, ak je to možné.
  3. Ďalšia vec, ktorú musíme vyriešiť, je otázka, či máme okrem dotyčného blížneho radi aj sami seba? Ako sa o seba postaráme v danej situácii, aké hranice vytýčime?
  4. Ako hovorí Dale Carnegie, musíme sa zmieriť s najhoršou alternatívou a snažiť sa ju vylepšiť. A potom začať odznovu. Ale nie od piky – od skúsenosti.
Modlitba: Bože, daj nám, prosím, silu, aby sme vedeli druhým ukázať, ako sa voči nám previnili. Daj nám silu odpustiť – tomu, kto nám ublížil, i sami sebe, že sme sa nechali podviesť a neboli dostatočne prezieraví. Daj nám múdrosť, aby sme sa vedeli v danej situácii o seba postarať a vytýčiť správne hranice. A živú nádej, že aj toto pominie a bude zase dobre. Ďakujeme Ti, Bože, za nekonečnú hodnotu, ktorú máme v Tvojich očiach, a ktorá zostáva nezmenená aj v takýchto situáciách. Ďakujeme Ti, že nám pomôžeš a budeš s nami. Spolu to zvládneme, deň po dni.