Pomáhanie verzus umožňovanie

Pri závislom je ľahšie jeho deštruktívne správanie umožňovať, než mu pomáhať – teda aspoň spočiatku. Nevyžaduje si to veľkú námahu, aby ste zaňho zaplatili nájom alebo zavolali šéfovi, keď má opicu a nemôže ísť do práce. Určite je to lepší pocit ako vidieť, že ho vyhodili z bytu alebo z práce.

Umožňovanie prináša umožňovateľovi okamžitú úľavu, akúsi prchavú myšlienku, že problém „vyriešil“. Tiež sa vyhol konfliktu so svojím milovaným.

Lenže pri človeku, ktorý má problém so zneužívaním návykových látok nemôže byť umožňovanie dlhodobým riešením. V určitom bode už umožňovateľ nebude schopný finančnej podpory alebo nastúpi frustrácia a otrávenosť zo správania jeho blízkeho. Hoci máme pri umožňovaní pocit, že poskytujeme podporu, cena za to môže byť v dlhodobom horizonte vysoká tak pre umožňovateľa, ako aj pre závislého.

KOMU UMOŽŇOVANIE ŠKODÍ

Ako spoluzávislý sa zrejme domnievate, že to, čo robíte, je prejavom lásky. Lenže vaše činy môžu škodiť vám, tomu druhému i ostatným, ktorí sa ocitnú medzi mlynskými kameňmi.

  • Umožňovanie udržiava závislého v spôsobovaní chaosu vo svojej telesnej a duševnej pohode. Keďže nevidí následky svojich činov, nemôže ani podniknúť nejaké kroky, aby sa mu dostalo potrebnej pomoci. Umožňovaním hasíme požiare, ktoré by mohli narušiť životný štýl závislého a dotlačiť ho k hľadaniu pomoci v závislosti.
  • Ako umožňovateľ môžete ubližovať aj sebe. Po mesiacoch a rokoch skončíte vyčerpaný a bezmocný. Podpíše sa to na vašich emóciách a duševnom zdraví, stratíte veľa času a peňazí.
  • A ubližovať môžete aj iným. Napríklad spolupracovníci závislého musia robiť zaňho, keď buď absentuje, alebo je v práci neefektívny, a rodinní príslušníci alebo priatelia sú zranení, keď na nich závislý útočí, či už slovne alebo fyzicky.

POMÁHANIE

Skutočné pomáhanie – nie umožňovanie – znamená pracovať s niekým, robiť to, čo sám pre seba urobiť nemôže.

Povedzme, že závislý, ktorého máte radi, nemá peniaze na nájom, keď ho prepustia z liečby. Príkladom pomoci by mohlo byť poskytnutie podpory, napr. v podobe dočasného ubytovania u vás doma, kým si dáva dokopy svoj život.

HRANICE

Aby pomoc neprešla do umožňovania, musia sa stanoviť a presadzovať hranice. K tým môže patriť:

  • Určenie, ako dlho môže u vás zostať.
  • Jasné vysvetlenie, čo nemôže robiť, kým bude u vás (napr. piť alkohol, fajčiť atď.)
  • Čo ste a čo nie ste ochotní u vás doma akceptovať (napr. musí si hľadať prácu, pomáhať s domácimi prácami atď.).

ÚSKALIA A ODMENA PRI POMOCI

Pomáhanie je náročnejšou alternatívou než umožňovanie. Znamená odloženie uspokojenia, vedenie ťažkých rozhovorov a stanovovanie a presadzovanie hraníc. Nepocítite pri ňom okamžitú úľavu ako pri umožňovaní. Závislý tiež nemusí rešpektovať alebo oceňovať vami stanovené hranice.

Hoci je pomáhanie ťažšie, odmena je dlhodobejšia. Ak skutočne pomáhate niekomu, kto bojuje so závislosťou, dostáva sa do pozície, v ktorej je schopný prekonať svoje problémy so zneužívaním návykových látok a začať sa uzdravovať.

Aby ste závislého nasmerovali k úspechu,
musíte byť pomocníkom,
nie umožňovateľom.

https://bradfordhealth.com/helping-vs-enabling-2/