Rafael Escandón & César Gálvez: Slobodní od závislostí (kniha)

Proti drogám, aidsu a iným nepriateľom spoločnosti

Vydal: Advent Orion 2012. 1. vyd. 192 s. 17,5 x 25 cm, viaz.

Človek túži byť spokojný… Súčasná spoločnosť so svojím konzumným spôsobom života a úpadkom skutočných hodnôt sa vyznačuje aj vzrastom závislostí – sľubujú uspokojenie, ale vyvolávajú jeho opak. Našťastie existuje riešenie. Nielen drogy (legálne a nelegálne), ale aj mnohé ďalšie predmety, druhy konania či situácie môžu byť návykové: hra, sex, práca, televízia, násilie… Práve preto sa treba zamerať na samotnú závislosť, čiže na to, čo majú všetky závislosti spoločné, a následne sa ju naučiť prekonať. Kniha Slobodní od závislostí predstavuje pozitívny a praktický prístup ako čeliť drogám či iným závislostiam a ich následkom (vrátane aidsu). Ukazuje tiež, ako zvládnuť a podporiť (seba)ovládanie návykových sklonov človeka.

OBSAH:

Predslov

1.kapitola: Drogy

História drog
Drogy a ich klasifikácia
Netvor tisícich tvárí
Fenomén drogovej závislosti
Svetový dosah problému
Kanabis (marihuana a hašiš)
Kokaín
Heroín
Iné drogy
Najužívanejšia droga
Drogy a šport
Prečo sa drogy užívajú?
Drogy a mladí ľudia
Ako predísť a nepodľahnúť užívaniu a závislosti
Dá sa zvíťaziť
Slobodní od drog

2.kapitola: Tabak

Stručné dejiny tabaku
Smrtiaci nepriateľ
Problém celej planéty
Negatívny vplyv na človeka
Tyran a pôvodca veľmi zlej atmosféry
Prečo toľko ľudí fajčí?
Prekonanie návyku fajčiť
Slobodní od tabaku

3.kapitola: Alkohol

Už od pradávna
Alkohol a jeho účinky
Nepriateľ vo fľaši
Všeobecne rozšírená konzumácia
Alkoholik
Prečo ľudia pijú?
Domov, škola a deti
Svedectvá o vplyve alkoholu
Protialkoholické terapie
Slobodní od alkoholu

4.kapitola: Iné závislosti

Nové závislosti
Patologické (chorobné) hráčstvo
Závislosť od sexu
Závislosť od práce
Iné druhy závislosti
Slobodní od akejkoľvek závislosti

5.kapitola: AIDS

Kde sa táto pohroma vzala
V spoločnosti HIV
Ako sa vírus HIV prenáša
Celosvetová pandémia
Rizikové správanie
Dva skutočné príbehy
HIV u žien a detí
Prístup k infikovanému HIV/AIDS
Liečba a prevencia

6.kapitola: Účinný prostriedok

Závislosť nie je neprekonateľná
Štúdie a dôkazy o hodnote duchovnosti
Štúdie a dôkazy o sile modlitby
Nebeská linka
Moc kresťanstva
Moc služby
Použitá literatúra
Register