Shannon Thomasová: Uzdravenie zo skrytého týrania (kniha)

Cesta štádiami zotavovania po psychickom zneužívaní.
Teofania 2021. 1. vyd. 145 s.

Toxickí ľudia sa ukrývajú vo všetkých typoch komunít – rodinách, dvojiciach, firmách a náboženských spoločenstvách. Skyrtou súčasťou psychického zneužívania sú opakujúce sa manipulatívne hry, ktoré hrá jednotlivec alebo celá skupina ľudí. Psychologické týranie nezanecháva žiadne modriny. Žiadne zlomené kosti. V stenách nie sú žiadne diery. Modriny, zlomeniny a diery ostávajú v cieli zneužitia. Kniha „Uzdravenie zo skrytého zneužívania“ prevedie čitateľa každým zo šiestich stupňov zotavenia, ktorých výskumu a zostaveniu sa sama venovala. Jednotlivé fázy sú zúfalstvo, vzdelávanie, prebudenie, hranice, obnova a udržiavanie. Na záver môžete nájsť osobnú reflexiu autorky na dané témy, ktorý čitateľovi pomôže pri hlbšom uplatňovaní týchto šiestich stupňov zotavenia. Denník je možné používať individiuálne alebo v malých skupinách.

OBSAH:
-VÝSKUMNÝ PROJEKT Z ROKU 2016
-ZÁKLADY PSYCHICKÉHO TÝRANIA
-PREŽIVŠÍ – KTO, ČO, KDE, KEDY, AKO A PREČO
-BEŽNÉ CHARAKTEROVÉ ČRTY PREŽIVŠIEHO
-6 ŠTÁDIÍ UZDRAVOVANIA:
1. ŠTÁDIUM: ZÚFALSTVO
2. ŠTÁDIUM: VZDELÁVANIE
— Gaslighting
— Špinavá kampaň
— Lietajúce opice
— Narcistické zranenie
— Občasná podpora
— Fáza idealizovania, znehodnocovania a odkopnutia –
3. ŠTÁDIUM: PREBUDENIE –
4. ŠTÁDIUM: HRANICE
— Obmedzený kontakt
— Nijaký kontakt –
5. ŠTÁDIUM: OBNOVA– Radosť zo sviatkov, dovoleniek či iných slávnostných príležitostí
— Finančná stabilita: splatenie dlhov a nárast úspor
— Obnova fyzického zdravia: radosť zo stálej úrovne energie, menej telesných bolestí a iných indispozícií
— Obnova emocionálneho zdravia: život bez úzkostí, trápení a depresií alebo ich výrazné zníženie
— Náhrada materiálnych vecí zničených či odcudzených počas týrania
6. ŠTÁDIUM: UDRŽIAVANIE
-LIST RODINE A PRIATEĽOM: VÁŠ MILOVANÝ NIE JE ŠIALENÝ
-O AUTORKE
-ZDROJE
-OSOBNÉ ÚVAHY
— Úvod: Denník
— Kto je psychický tyran?
— Čo je psychický tyran?
— Kde páchajú psychickí tyrani škodu?
— Kedy ubližujú psychickí tyrani ostatným?
— Ako psychickí tyrani ubližujú druhým?
— Prečo psychickí tyrani ubližujú druhým?
— 1. štádium: Zúfalstvo (denník)
— 2. štádium: Vzdelávanie (denník)
— 3. štádium: Prebudenie (denník)
— 4. štádium: Hranice (denník)
— 5. štádium: Obnova (denník)
— 6. štádium: Udržiavanie (denník)