Zrkadlo (citáty)

Je to na neuverenie, ale aj skutočne krásne ženy mávajú problém pozerať sa na seba do zrkadla (napr. aj vo fitku). Cvičenie so zrkadlom nám môže pomôcť začať sa prijímať.

„Každý človek potrebuje zdravú mieru sebalásky. Schopnosť obracať sa sám k sebe pozitívne a s láskou je predpokladom šťastného a naplneného života. Vyjadruje to biblická veta „Miluj blížneho svojho ako seba samého“, ktorá však býva často vnímaná skrátene. Mnohí totiž počujú len „Miluj svojho blížneho“ a zvyšok – „ako sám seba“ – sa im stráca. No sebadôvera, sebaúcta a sebavedomie sú podstatné súčasti stabilnej osobnosti. Je dôležité, aby sa človek vedel radovať z toho, čo dokáže. Chvála, obdiv a uznanie, ak sú myslené úprimne, predstavujú pozitívne formy vyjadrenia ľudského súžitia a mali by sa prijímať s radosťou. Schopnosť prijímať chválu a uznanie je dôkazom stabilného pocitu vlastnej hodnoty. … Chceme byť dôležití pre ľudí, ktorí sú nám blízki, takže sledujeme ciele, ktoré nám prinášajú niečí obdiv, alebo pracujeme na svojej sebarealizácii, ktorá nám dáva vnútorný význam. Túžiť po tom, aby nám druhí ľudia venovali pozornosť a uznávali nás patrí – do istej miery – k zdravej sebaláske, a teda k duševnému zdraviu práve tak ako to, aby sme sa dobre cítili vo svojom tele.“ (In: Heinz-Peter Röhr: Narcismus – vnitřní žalář. Praha, Portál 2008. S. 9-10.)

.

.

Ak sa deti nenaučia zdravej sebaláske, skúsia k nej dospieť chorobným/ nezdravým spôsobom. Človek sa na tom vtipe aj zasmeje, ale drogy nie sú cesta k sebaláske, aj tie „dobré pocity“ vydržia len chvíľu a žiadajú si stále väčšiu dávku.

Podobenstvo o sebahodnote

Bože, nauč ma pokorne kráčať touto cestou tento deň,
lebo práve na nej sa učím lekciám uzdravenia.
Nech som otvorený/á tvojej vízii pre môj život.
Pomôž mi nájsť dobré zrkadlo,
aby som sa videl/a v tvojom svetle.
Prosím, daj mi to, čo dnes potrebujem na cestu.
Ďakujem Ti. Amen.