Karyl McBride: Budu vůbec někdy dost dobrá? (kniha)

Rádce pro dcery narcistických matek.
Praha, Portál 2018. 248 s.

Tato kniha je určena dcerám matek, které se chovaly sobecky a soustředily se jen na sebe. Nabízí jim pomocnou ruku k tomu, aby překonaly to, co se jim dělo, a dokázaly změnit svůj život. Karyl McBride má více než dvacetiletou praxi s prací s ženami, které prošly touto zkušeností, a pomáhá jim odhalit, jak tato zkušenost poznamenala jejich emoční život, a také vytvořit si vlastní program, který jim pomůže ochránit se před vlivy minulosti, rozhodovat se a přivést je k zotavení zranění z osobní historie.

Narcistické matky své dcery učí, že láska není bezpodmínečná, že ji dostanou pouze tehdy, když se chovají tak, jak se od nich očekává. Jako dospělé pak tyto dcery mají problém s překonáním pocitu nedostatečnosti, zklamání, emoční prázdnoty a smutku. Utíkají se pak do nezdravých romantických vztahů, mívají sklon k perfekcionismu a neadekvátní sebekritice a potýkají se s frustrací. Často také sabotují samy sebe.
Kniha jim pomůže rozpoznat jejich vlastní zkušenost s mateřským narcismem a jeho dopady na celý jejich život. Také jim pomůže zjistit, zda samy převzaly verbální i neverbální poselství svých matek a zda se s nimi ztotožnily. Pomůže jim v tom, aby převzaly kontrolu nad svým životem a nastolily ve vztahu se svou matkou jasné a zdravé hranice.

Karyl McBride, Ph.D., je manželskou a rodinnou poradkyní s více než třicetiletou zkušeností. Specializuje se na léčení traumatu a je uznávanou odbornicí v oblasti narcismu.

OBSAH:

Poznámka autorky
Poděkování
Úvod

ČÁST PRVNÍ
Rozpoznat problém

KAPITOLA PRVNÍ
Emocionální břemeno, které nesete
Proč o sobě tolik pochybuji
Proé se zaměřovat na matky a dcery
Co je narcismus?
Když matky nepřilnou k svým dcerám
Vítej, naděje!… Sbohem, popírání sebe sama!
Dotazník: Vykazuje vaše matka příznaky narcismu?

KAPITOLA DRUHÁ
Prázdné zrcadlo
Moje matka a já
Deset žihadel
Kde jsem v tom zrcadle?

KAPITOLA TŘETÍ
Podoby mateřského narcismu
Šest podob mateřského narcismu

KAPITOLA ČTVRTÁ
Kde je táta?
Zbytek obyvatel narcistického hnízda
Kde je táta?
A co bratři?
Sesterský extrém
Lesklé červené jablíčko s červem uvnitř

KAPITOLA PÁTÁ
Image je vším:
Hezky se usměj
Důležitější je, jak to vypadá, ne jak to cítíš
Projekce té „správné“ image: mateřské reflexe
Projekce té „správné“ image: kulturní reflexe
Autentické reflexe

ČÁST DRUHÁ
Jak výchova narcistickou matkou ovlivňuje celý váš život

KAPITOLA ŠESTÁ
Já se tak snažím!
Velice úspěšná dcera
Co to tedy znamená?
Nedostatečná péče o sebe sama
Vnitřní ocenění versus vnější ocenění
Jsem arogantní?
Jsem podvodnice
Padne ti ten skleněný střevíček

KAPITOLA SEDMÁ
A k čemu to je?
Dcera, která sama sebe sabotuje
Proč ale sabotáž sebe sama
Nechte mě přehlušit mou bolest
Děláme to všichni
Hledání náhradního pečovatele

KAPITOLA OSMÁ
A jak to dopadá v milostné oblasti
Pokouším se vyhrát v lásce, protože tam jsem to s mámou prohrála
Když vztah končí
Proč si vybíráme právě toho, koho si vybíráme
Vztah spoluzávislosti
Vztah závislosti
Samotářka
Postromantický stres

KAPITOLA DEVÁTÁ
Pomoc!
Začínám být stejná jako moje matka
Dcery jako matky
Varování: nebezpečí, že budeme dělat pravý opak
Jak se formuje vzkaz „nejsem dost dobrá“
A jak se píše „empatie“?
Moje dítě-premiant
Ty chaotické záležitosti, kterým se říká pocity.
Moje dcera, moje přítelkyně
Pečujte o sebe, ale zůstaňte napojená na ostatní

ČÁST TŘETÍ
Skoncovat s oním dědictvím
Specifické kroky vedoucí k uzdravení dcer narcistických matek

KAPITOLA DESÁTÁ
První kroky
Jak to cítím, ne jak to vypadá
Tři kroky k uzdravení
Bližší pohled na uzdravení
Fáze smutku
Očekávaná vina

KAPITOLA jedenáctá
Být v ní a být vné
Separovat se od matky
Proi |e psychická separace od matky důležitá pro vaše duševní zdraví?
A co přesně separace znamená?
jak mám opustit oběžnou dráhu své matky?
Kritéria separace

KAPITOLA DVANÁCTÁ
Stát se ženou, kterou skutečně jsem
Dcery, které si zasluhují pozornost
Vnitřní matka
Kolaps
Ta naše citlivka
Kdo jsem doopravdy
Koláž reálné ženy
Co jsou pro mě největší hodnoty
Kdybych byla dost dobrá
Hledejte své zájmy v cvičení paměti
A víte co – řekněme si něco o sobeckosti
Tělesné zdraví
Hledání talentu
Oddávejte se svým vášním

KAPITOLA TŘINÁCTÁ
Teď jsem na řadě já
Jak během terapie jednat s matkou
Nevyléčitelné případy
Toxické matky
Zdvořilostní spojení
Dočasná separace
Nastavit matce hranice
Vzít matku na terapii
Co říci matce o své terapii
Skutečnou práci musíte udělat uvnitř
A co když už matka nežije?
Prokouknout matčin make-up
Historická perspektiva
Odpuštění
Matčiny dary
Milovat, ne obviňovat: pohled uzdravené dcery

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ
Zaplnit prázdné zrcadlo
Skoncovat s narcistickým dědictvím
Pohled na rodičovskou péči
Empatie
Zodpovědnost
Pocit nároku
Hodnoty
Oceňujte jejich osobnost, ne pouze jejich úspěchy
Autentičnost
Rodičovská hierarchie
Vztahy s druhými
Vnitřní matka jakožto váš průvodce
Najít lásku svého života
Co musíte udělat, aby se uzdravily vaše milostné vztahy
Vy a vaši přátelé
Zrcadlo

⇒ Mohlo by Vás zaujímať: