Kladivo a klinec (zamyslenie)

Existuje anglické príslovie

„ak máš len kladivo, všetko vyzerá ako klinec“.

Traduje sa, že v tejto podobe pochádza od amerického psychológia Abraháma Maslowa:

„Myslím, že ak jediný nástroj, ktorý máte, je kladivo, pokúša vás to zaobchádzať so všetkým, akoby to bol klinec.“

MASLOVOVO KLADIVO
= nadmerné spoliehanie sa na konkrétny nástroj
jednoducho preto, že je
buď dostupnejší alebo známejší,
preto ním riešime aj problémy,
ktoré by si vyžadovali iný nástroj.

Podobná je koncepcia Abrahama Kaplana z roku 1964:

„Nazývam to zákon nástroja a dá sa formulovať nasledovne:
Dajte chlapcovi kladivo a zistí, že všetko, na čo natrafí, si žiada, aby sa do toho búšilo.“

Výrok sa často pripisuje aj Markovi Twainovi.

Význam

Ak majú ľudia zameraní na jeden cieľ obmedzené nástroje, používajú ich nevhodne a bez rozlišovania. Ak je niekto oboznámený s určitou jednou témou alebo má pri nej určitý jeden nástroj, môže byť predpojatý a presvedčený, že ten je odpoveďou na všetko a nachádza ho vo všetkom.

Alebo inak: ľudia majú sklon spoliehať sa na známe predstavy k rôznym problémom pristupujú s jediným im známym (alebo dostupným) nástrojom namiesto toho, aby venovali čas premýšľaniu o probléme a jeho analyzovaniu.

Napríklad mojím nástrojom môže byť obviňovanie – bez zamýšľania sa nad tým, či by to nešlo aj inak.

No je možné, že k výsledku sa dá dopracovať rôznymi spôsobmi