Medzigeneračná dysfunkcia (zamyslenie)

Dávaj si pozor, ľahko ťa môže zničiť závislosť, ktorá ani nie je tvoja vlastná. Nie si zodpovedný za naprogramovanie, ktorého sa ti dostalo v detstve. Ako dospelý si však 100 % zodpovedný za to, aby si ho opravil. Ak iba obviňuješ druhých a nič iné nerobíš, vzdávaš sa svojej moci vykonať zmenu.

Odmietni zdediť dysfunkciu. Nauč sa novým spôsobom žitia namiesto opakovania toho, čo si prežil.

Rodinná dysfunkcia sa prevaľuje z generácie na generáciu. Tak ako lesný požiar ničí všetko, čo jej stojí v ceste, až kým jeden človek v danej generácii nepozbiera odvahu na to, aby sa otočil a čelil plameňom. Práve on prinesie pokoj svojim predkom a ušetrí trápenia deti, ktoré prídu po ňom. Buď tým človekom, ktorý preruší cyklus. To, čo prebieha vo vašej rodine po celé generácie ((spolu)závislosť) sa skončí tebou.

Keď sa narodíš v horiacom dome, myslíš si, že v plameňoch je celý svet – lenže nie je. Toxické detstvo nevedie k zdravým dospelým bez tvrdej práce, množstva podpory a starostlivosti o seba. Mnohí sa ešte stále uzdravujú z bojov, ktoré sa už dávno „skončili“. Tvoja rodina bude hovoriť hlúposti, kým budeš pracovať na prelomení medzigeneračných kliatieb – nie je to pre padavky. Nevzdávaj to!

  • Ak si bol odsudzovaný, zvoľ si pochopenie.
  • Ak si bol odmietaný, zvoľ si prijatie.
  • Ak si bol zahanbovaný, zvoľ si súcit.
  • Buď tým človekom, akého si potreboval, keď si bol ubolený, nie tým, kto ti ubližoval.
  • Sľúb si, že budeš lepší než ten, kto ťa zlomil – aby si sa uzdravil, nie zatrpkol, aby si konal zo srdca, nie z roztrpčenosti.