Modlitby (citáty)

viac o modlitbe vyrovnanosti si prečítajte TU

MODLITBA O POKORU

Milosrdný Bože, pred ktorým si všetci na nebi zakrývajú tvár,

musím Ti vyznať, že často vyhľadávam vlastnú slávu. Od prirodzenosti som pyšný a zabúdam na to, že som prach a popol. Môj Bože, prosím, daj mi pokorné srdce, aby som si uvedomoval, že zo seba nemám nič – iba hriech. Všetko, čo je vo mne dobré, je dar od Teba. Pomôž mi pamätať, že štedro udeľuješ zo svojej milosti, útechy a svetla tým, ktorí majú pokorné srdce. Zbav ma, prosím, všetkých pyšných myšlienok a hrdých slov. Vštep mi do srdca obraz pokorného Spasiteľa, ktorý aj mne hovorí: „Uč sa odo mňa, lebo som pokorný v srdci.“ Keď mám chuť povyšovať sa, nech počujem Tvoj hlas a v mojom srdci nech znie Tvoje slovo. Amen.
– Johann Friedrich Starck

MODLITBA ZA NOVÝ DEŇ

MODLITBA V PRAXI

 

VYPOČUTÉ MODLITBY