Modlitby (citáty)

 • Modlitba vyrovnanosti dospelých detí alkoholikov. Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal ľudí, ktorých nemôžem zmeniť, odvahu zmeniť toho, koho zmeniť môžem a múdrosť, aby som vedel, že som to ja. Daj mi trpezlivosť pre zmeny, ktoré trvajú nejaký čas, ocenenie pre všetko, čo mám, toleranciu pre ľudí s rôznymi problémami a silu vstať a skúšať to znovu. Deň po dni.
 • Nová modlitba vyrovnanosti: Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prestal biť sám seba za to, že nerobím veci dokonale, odvahu odpustiť si, lebo pracujem na tom, aby som robil veci lepšie, a múdrosť, aby som vedel, že Ty ma už miluješ takého, aký som.
 • Modlitba vyrovnanosti upokojila moje opreteky búšiace srdce a priniesla mi útechu, ktorú som inde nenašiel. Naučil som sa zastaviť a pouvažovať, čo mám naozaj mať pod kontrolou a meniť ja.

 • Milý Bože, keď som malomyseľná alebo vystresovaná, daj mi svoj pokoj a istotu, že som na správnom mieste a robím správne veci. Ďakujem ti.
 • Bože, potrebujem ťa. Pokorne k tebe volám. Už ma unavilo robiť veci podľa seba. Pomôž mi začať konať podľa teba. Pozývam ťa do svojho života, aby si mi bol Pánom a Záchrancom. Vyplň prázdnotu vo mne svojím duchom a uzdrav ma. Pomôž mi dôverovať ti, pomôž mi milovať ťa, pomôž mi žiť pre teba, pomôž mi rozumieť tvojej milosti, milosrdenstvu a pokoju. Ďakujem ti.
 • Modlitba, keď som zmätená ohľadom reality. Bože, som naozaj nechápavá… Prosím, ukáž mi, aká je pravda o … Prosím, ukáž mi jasne, spôsobom, ktorý dokážem pochopiť, čo mám vidieť, naučiť sa, robiť a vedieť. Ďakujem ti. (Melody Beattieová)
 • Modlitba ohľadom reality. Bože, si pánom všetkého, máš všetku moc a múdrosť. Vidíš všetky okolnosti môjho života. Rozumieš, prečo a ako vnímam to, čo sa mi deje. Ty môžeš spôsobiť, aby som uvidel pravdu a realitu, a to na mieste a v čase, keď to bude pre mňa bezpečné. Ďakujem ti, že budeš so mnou, keď mi bude ťažko, že ma ochrániš, uzdravíš mi srdce i myseľ a pošleš mi do cesty ľudí, od ktorých sa mi dostane pomoci a podpory. Amen.
 • Horúca linka k Bohu. Bože, nie som v poriadku. Nie som sám sebou. Som vyčerpaný. Prosím, upokoj mi myseľ, uzdrav mi srdce a odním starosti. Ďakujem ti. Amen.
 • Modlitba o pokoru. Milosrdný Bože, pred ktorým si všetci na nebi zakrývajú tvár, musím Ti vyznať, že často vyhľadávam vlastnú slávu. Od prirodzenosti som pyšný a zabúdam na to, že som prach a popol. Môj Bože, prosím, daj mi pokorné srdce, aby som si uvedomoval, že zo seba nemám nič – iba hriech. Všetko, čo je vo mne dobré, je dar od Teba. Pomôž mi pamätať, že štedro udeľuješ zo svojej milosti, útechy a svetla tým, ktorí majú pokorné srdce. Zbav ma, prosím, všetkých pyšných myšlienok a hrdých slov. Vštep mi do srdca obraz pokorného Spasiteľa, ktorý aj mne hovorí: „Uč sa odo mňa, lebo som pokorný v srdci.“ Keď mám chuť povyšovať sa, nech počujem Tvoj hlas a v mojom srdci nech znie Tvoje slovo. Amen. (Johann Friedrich Starck)
 • Nebeský Otec, v poslednom čase sa tak trápim nad vecami, nad ktorými nemám kontrolu… Pomôž mi dôverovať, že Ty pracuješ na každej maličkosti môjho života a že sa nemusím ničoho báť. V Ježišovom mene. Amen.
 • Starosti sú rozhovor so sebou o veciach, ktoré nemôžem zmeniť. Modlitba je rozhovor s Boho o veciach, ktoré On zmeniť môže.
 • Milý Bože, prosím, osvieť to, čo je vo mne tmavé. Posilni, čo je vo mne slabé. Oprav, čo je vo mne zlomené. Obviaž zjazvené, vylieč choré.. A napokon, vzkries pokoj a lásku, čo vo mne zomrela.
 • Bože, možno nerozumiem, ako sa všetko vyrieši, ale dôverujem ti. Ja nevidím cestu, ale viem, že ty ju urobíš. Verím, že presne v tejto chvíli sa dotýkaš sŕdc, otváraš dvere a kladieš do radu tie správne prekážky a správne príležitosti. Teraz sa možno všetko javí ako tmavé a ponuré, ale ja verím, že prichádza moje svitanie!
 • Bože, verím v teba. Prosím, pomôž mi, aby som veril aj v seba.
 • Prosím, vezmi moju vôľu a môj život. Veď ma v mojom uzdravovaní a ukáž mi, ako mám žiť.
 • Bože, pomôž mi vlastniť moju moc. (Melody Beattieová)
 • Vianočná modlitba za strápených. Nech uprostred osamelosti zažiješ Božiu blízkosť. Nech uprostred beznádeje Boh obnoví tvoju nádej. Nech uprostred nepokoja nájdeš odpočinutie. Nech ti dá Boh vytrvalosť, keď sa ti chce vzdať to. Nech ti Boh posiela do cesty láskavých ľudí. Nech ťa Boh potešuje a dáva ti novú odvahu žiť. Nech sa znovu nadýchneš, nech vyjdeš na nové cesty, nech v jasliach tvojej duše zažiari hviezda. Amen.

MODLITBA ZA NOVÝ DEŇ

 • Milý Bože, dnes sa mi zatiaľ darí. Ešte som neklebetila, neprestala sa ovládať, nebola som mrzutá, nevraživá, sebecká, ani bezohľadná. Ešte som nefrfľala, nesťažovala sa, ani čokoládu som si nedala. Dokonca ani kreditku som ešte nevytiahla. Ale asi za minútu vyleziem z postele a potom budem naozaj potrebovať Tvoju pomoc…
 • Bože, pomôž mi byť trpezlivou, keď čakám na tvoju vôľu pre môj život. Pomôž mi nepredbiehať svetli, ktorým mi svietiš predo mnou. Daj, nech celkom dôverujem tvojmu načasovaniu.
 • Vyššiu silu môžeme vidieť v toľkých krásnych veciach na tomto svete: v odraze svetla v zurkotajúcom potôčiku, v spektre farieb v olejovej škvrne na ulici; v tráve vykúkajúcej spod snehu ako ranné fúzy; v ľadovci, ktorý nadskakuje ako zrná kukurice; v hudbe dažďa, v tvári dieťaťa či staršieho človeka. Niektorí z nás ju vidia najjasnejšie vo svetle iných očí alebo v nesebeckých láskavých činoch a vedia, že sú toho súčasťou. Túto krásu môžeme vidieť čistými, triezvymi očami. Vidím všetku tú krásu okolo seba? Vyššia sila, pomôž mi dnes vidieť všetku krásu okolo mňa, aby som si uvedomil, že i ja som krásny v tvojich očiach. Dnes budem hľadať krásu v … (z knihy Day by Day)
 • Bože, prosím, ak dnes komplikujem nejakú úlohu, alebo ju vnímam ako priveľkú a nezvládnuteľnú, pomôž mi zjednodušiť, čo vidím. (Melody Beattieová)
 • Bože, upokoj dnes moje srdce a moju dušu. Toľko vecí bude mimo mojej kontroly a potrebujem tvoju lásku, aby ma uistila, že to bude v poriadku.
 • Milý Bože, priviedol si ma k začiatku nového dňa. Prosím, obnov moje srdce svojou silou a zámerom. Odpusti mi včerajšie chyby a pomôž mi dnes lepšie kráčať po tvojej ceste. Svieť cezo mňa, aby každý, koho stretnem, cítil tvoju prítomnosť v mojej duši. Vezmi ma za ruku, lebo sám to nezvládnem. Mám ťa rád.
 • Milý Bože, potrebujem ťa. Každý deň, každú chvíľu, každú sekundu, ktorú dýcham. Potrebujem ťa. Sám nie som dosť silný.
 • Bože, pomôž mi pamätať na to, že sa dnes nestane nič, čo by sme Ty a ja spolu nezvládli.
 • Bože, do tvojich silných rúk kladiem dnes svoj život. Ďakujem, že ma povedieš a osvetlíš mi cestu.
 • Dnes poprosím svoju Vyššiu silu, aby mi poslala to najlepšie a budem dôverovať, že ku mne príde všetko dobré. Budem pamätať na to, že niekedy nedostaneme to, čo chceme, lebo Boh má pre nás pripravené niečo nekonečne lepšie. (Melody Beattieová)
 • Veď mňa a všetko, čo robím, aby som pamätal, že odpoveďou na niektoré z mojich modlitieb je čakanie. (As We Understood)

MODLITBA V PRAXI

 • Cvičte sa vo viere, že Boh je skutočný a konkrétny ako vaša manželka, manžel alebo blízky priateľ. Skúste sa s Ním radiť o všetkých svojich záležitostiach a verte, že vás počuje a myslí na váš problém. (Norman Vincent Peale)
 • Nech akokoľvek tíško šepkáš svoju modlitbu, Boh ťa istotne počúva. On rozumie a pozná nádeje a obavy v tvojom srdci. A keď mu dôveruješ, dejú sa zázraky.
 • Nemodlil sa len za to, aby Boh otvoril dvere. Modli sa, aby v tvojom živote zatvoril tie, ktoré majú byť zatvorené.
 • Bože, ak som ublížil druhým, daj mi silu ospravedlniť sa. Ak ublížili druhí mne, daj mi silu odpustiť.
 • Keď nemôžeš niekomu odpustiť, modli sa zaňho. Jeho to možno nezmení, ale teba celkom určite áno.
 • Viera mi vraví, že nech ma vpredu čaká čokoľvek, Boh tam už je.
 • Keď je starosť taká nepatrná, že nám nestojí za to, aby sme sa za ňu modlili, je teda taká nedôležitá, že nestojí za to, aby sme sa kvôli nej trápili. (Corrie ten Boomová)
 • Modlil si sa za to toľko, koľko si sa kvôli tomu trápil?
 • Nezvládaš to? Vezmi to k Bohu a daj mu to. Nič nie je priveľké, ani primalé, aby si s tým neporadil.
 • Modlitba je most medzi panikou a pokojom. Boh je väčší ako bremená, ktoré nesieš. Daj mu ich. Pusti to, pusti k tomu Boha. Odovzdaj to, odovzdaj to Bohu.
 • Keď máš pocit, že tvoje srdce je prislabé na ten vrch pred tebou, vezmi ten problém, zabaľ ho do modlitby a daj ho na starosť Bohu.
 • Boh dokáže presúvať vrchy – aj ten tvoj.
 • Ak potrebuješ niekoho, aby počúval, modli sa.
 • Viera a modlitba – obidve sú neviditeľné, ale robia nemožné možným.
 • Prosil som o všetko možné, aby som sa mohol tešiť zo života. Dostal som život, aby som sa mohol tešiť zo všetkého možného. Nedostal som nič, o čo som prosil. Moja modlitba bola vypočutá.
 • Modlitba za zmenu reakcií. vyznávam, že nie vždy reagujem dobre. Priznávam, že často nevidím svoje zlé vzorce správania, ktoré ubližujú mne a/alebo druhým. Prosím, ukáž mi, čo nie je ia mojich reakciách dobré a daj mi ochotu prijať, že nie som bezchybný. Otvor mi oči, aby som si naplno uvedomil, aké zbytočné trápenie, bolesť a výčitky to prináša. Je mi to ľúto. Daj mi nové, pokojné a vyrovnané srdce. Sám doplň to, čo chýba. Daj mi múdrosť, čo a ako mám meniť. Aby som nerobil stále to isté a zbytočne nečakal iné výsledky. A tiež vytrvalosť a pokoru, aby som to nevzdával. Ďakujem ti, že to so mnou nevzdávaš. Amen.
 • Bože, keď moje pery nevedia, za čo sa majú modliť, prosím, počúvaj moje srdce.
 • Modlitba ohľadom zlyhaní. Bože, snažím sa robiť maximum, ale nie som dokonalý. Niekedy veci dopadnú dobre, občas menej dobre, inokedy zle. V. Prosím ťa o múdrosť, aby som správne vyhodnocoval, čo sa stalo a nabudúce si počínal lepšie. Daj, aby som sa zbytočne netrápil nad tým, ‚Vo sa už nedá zmeniť a napravil to, čo sa napraviť dá. Prosím, doplň to, čo v mojom snažení chýba. Ďakujem ti, že ma prijímaš ako svoje milované dieťa, meníš ako rozpracované dielo a nikdy ma neodháňaš, aj keď sa mi nedarí. Ďakujem, že mi vraciaš radosť. Amen.
 • Bože, stále sa snažím byť nepostrádateľná. A keď to s vecami a ľuďmi nedopadne tak, ako som sa modlila, pracovala, dôverovala a dúfala, cítim sa neschopná a neocenená Bolí to, som unavená — a zúfalá. Už nechcem žiť takto, so sebahodnotou lietajúcou hore-dole ako jojo. Prosím, pomôž mi zoskočiť z tejto hojdačky. Ďakujem Ti, že si, že nemusím byť nadčlovek ani spasiteľ, lebo tým si Ty. Púšťam Ťa k tomu. Odovzdávam Ti kontrolu, ktorú som beztak nikdy nemala…
 • Iba sila väčšia ako naša môže obnoviť naše duševné zdravie. Náš problém nie je v tom, že slabí / bezmocní – veď sme ľudia – , ale v tom, že o tom nevieme a teda neprosíme o pomoc.
 • Modlitba kapitulácie. Drahý Bože, som bezmocný a môj život je bez tvojej pomoci a vedenia nezvládnuteľný. Prichádzam dnes k tebe, lebo verím, že ma môžeš obnoviť a oživiť, aby boli naplnené moje potreby. Nezvládam riadiť svoj život alebo záležitosti, rozhodol som sa odovzdať ti ich. Kladiem ti do rúk svoj život, vôľu, myšlienky, túžby a ambície. Dávam sa ti celý: to dobré i zlé, charakterové chyby a nedostatky, svoje sebectvo, resentiment i problémy, a to s vierou, že ich vyriešiš. Amen.
 • Modlitba je výborný prostriedok proti smútku, lebo pozdvihuje dušu k Bohu, ktorý jediný je živou radosťou a útechou. (František Sáleský)
 • Všetci chceme, aby sa nám diali dobré veci, ale nemôžeme sa len modliť a potom si sadnúť a čakať, že sa stanú zázraky. Svoje modlitby musíme podoprieť činmi. (Freedom from Despair)
 • Svojimi modlitbami som sa snažil donútiť Boha, aby ma vypočul. A on to spravil – keď som Mu prestala hovoriť, čo má robiť… Odkedy som prišla do Al-Anonu, moje modlitby sa veľmi zmenili.
 • Bože, nauč ma žiť deň po dni. Pomôž mi veriť v to, čím by som mohol byť a čo som. Ukáž mi schodisko, na ktoré mám vyjsť.
 • Ďakujem Ti, Bože, za vypočutú modlitbu.

Prečítaj si: