Sebaľútosť (zamyslenie)

„Pravdou je, že trpiaceho človeka ľudia ľutujú. Niet sa čo diviť, že ten potom toto ľutovanie prevedie na sebaľutovanie. Narieka nad „svojím osudom“, nad tým, čo sa mu prihodilo a čo ho postihlo. Aj toto sebaľutovanie ovplyvňuje negatívne postoj pacienta. Môže sa dokonca stať, že ten sa nakoniec začne vyžívať v tom, „aký som to ja chudák“ a hnevá sa na ľudí, ktorí ho chcú povzbudiť a pomôcť mu dostať sa z beznádejného postoja.“ (Jaro Křivohlavý: Mít pro co žít, s. 81)
Presne toto sa mi pri niektorých ľuďoch stáva, keď sa ich snažím povzbudiť a vyviesť z temnoty ich ustavičného negativizmu a ľutovania sa. Výbuch hnevu z ich strany. Nech je to čokoľvek, sebaľútosť to nevyrieši. Môžeme sa chvíľu poľutovať“ ale nie si v sebaľútosti ustavične hovieť. Ubližujeme sami sebe.