Odpustenie (citáty)

  • Raz sa musíš prestať bičovať za chyby, ktoré si urobil. Urobil si to najlepšie, čo si v danom čase urobiť vedel. Odpusti si, že si to nevedel urobiť lepšie skôr.
  • Odpustenie je dar, ktorým obdarúvaš sám seba.
  • Odpusti im. Im všetkým. Čím viac bude tých, ktorým dokážeš odpustiť, tým ľahšie ti bude.
  • Dobré srdce často nevidí prichádzať zlé srdce. Odpusti si to zlo, ktorým ti niekto ublížil. (Karen Salmansohn)

Čítať viac