Deň po dni (zamyslenie)

Žijeme v nepokojnej dobe. Už som spomínala, že mi veľmi pomáha Modlitba vyrovnanosti, aby som sa nesnažila mať pod kontrolou to, čo pod ňou jednoducho nemám.

Nikdy by sme sa teda nemali trápiť nad 2 vecami:

  1. tým, čo nemôžeme zmeniť a
  2. tým, čo zmeniť môžeme.

Lebo je predsa zbytočné trápiť sa nad tým, čo zmeniť nemôžem,
a ak niečo zmeniť môžem, tak to urobím a nebudem sa predsa trápiť, nie?

Ako druhé mi pomáha slogan DEŇ PO DNI. Aj keď som už uznala, že pod kontrolou mám len seba a svoje reakcie (aj to nie vždy :-O) a nesnažím sa zmeniť nezmeniteľné, ešte stále sa mi môže zdať, že je toho na mňa priveľa. Že náklad svojho života už nevládzem ďalej niesť a keď sa pozriem do budúcna a nevidím koniec danej situácie, zmáha ma únava, beznádej, frustrácia a bezvýchodnosť.

A práve tu prichádza na pomoc Deň po dni. Niekedy musíme tento časový úsek – deň – rozmeniť „na drobné“ a povedať si, že prežijeme len nasledujúcich päť minút, polhodinu, hodinu, a takto to opakujeme, až kým neprekonáme kritické chvíle, prípadne kým sa neprepracujeme až k celému dňu. Dale Carnegie vo svojej knihe „Ako sa zbaviť starostí a začať žiť“ nazýva tento princíp život v denných priehradkach.

„Starosti neriešia zajtrajšie problémy,
ale oberajú dnešok o jeho silu.“
(Corrie ten Boomová)

Nestarajte sa teda o zajtrajšok,
lebo zajtrajšok sa o seba postará.
Každý deň má dosť vlastného trápenia.
(Matúš 6,34)

RIEŠENIE

Melody Beattieová hovorí vo svojej knihe zamyslení The Language of Letting Go na túto tému toto:

„Pri uzdravovaní (zo spoluzávislosti) sa žijeme svoj život deň po dni, čo si vyžaduje obrovské množstvo viery. Odmietame pozerať sa späť, leda ak je zahojenie z minulosti súčasťou dnešnej práce. Dopredu sa pozeráme len preto, aby sme si robili plány. Zameriavame sa na činnosť dnešného dňa a žijeme ho najlepšie, ako vieme. Ak to robíme dostatočne dlho, budeme mať dostatočný počet pospájaných dní zdravého života na to, aby sme zo svojho života urobili niečo hodnotné.“

Apoštol Pavol nám vraví o 3 krokoch, ktorých sa máme pridržiavať, aby nami starosti nelomcovali:

Fil 4,6-8: O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!

1. Modlite sa, prinášajte svoje starosti Bohu. Namiesto toho, aby vám rachotili v hlave, premeňte ich na modlitby a prosby a predneste ich Bohu.

2. Spojte modlitbu s vďakyvzdaním. Ďakovaním za čo? Za to, čo Boh urobil v minulosti. Posilní nás to vo viere, že to pre nás urobí aj v budúcnosti.

3. Odvráťte svoje myšlienky od predmetu svojej úzkosti k tým dobrým a povznášajúcim myšlienkam, ktoré vám prinesú pokoj.

A na záver citát, ktorý v sebe skrýva veľkú pravdu:

Každý môže niesť toto bremeno, akokoľvek ťažké,
až do večera.
Každý môže robiť aj tú najťažšiu prácu
jeden deň.
Každý dokáže žiť slastne, trpezlivo, čisto a s láskou
až do západu slnka.
(Robert Louis Stevenson)

A keď sme unavení, môžeme prijať aj toto pozvanie:

Matúš 11,28:
Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate a ste preťažení;
ja vám dám odpočinúť.

⇒ Prečítajte si tiež: