Vplyv myšlienok na šťastie a radosť (článok)

Čo vplýva na naše myšlienky? Prostredie, typ osobnosti (napr. k pesimizmu to rozhodne viac ťahá melancholikov, než veselých sangvinikov alebo ničím neotrasiteľných flegmatikov), spomienky a skúsenosti.

Myšlienky následne ovplyvňujú naše činnosti, emócie a choroby (čiže reakciu / správanie, stav mysle a zdravotný stav).

Ak teda zmeníme myšlienkové procesy, zmení sa aj naša reakcia.

Myšlienky sú základ. Ak chceme byť šťastní a optimistickí, nesmieme ich nechávať plynúť bez akejkoľvek kontroly, aby sa nám špacírovali a množili v hlave, ako si práve zmyslia. Treba ich:

 • usmerňovať,
 • pestovať,
 • tlmiť alebo
 • odmietať.

Vychádzať musia zo správnych morálnych hodnôt / charakterových vlastností a zásadového života.

Filipským 4,8:
… upriamte svoju myseľ na všetko,
čo je pravdivé, čestné, spravodlivé,
čisté, láskyhodné a úctyhodné,
to, čo je cnostné a chvályhodné.

OPTIMISTICKÉ MYSLENIE sa má týkať:

 • seba, ľudí,
 • minulosti, prítomnosti a budúcnosti,
 • prostredia.

Vplýva na:

 • imunitný systém,
 • rakovinu,
 • dlhovekosť,
 • pooperačný stav a
 • celkové zdravie.

NEGATÍVNE MYŠLIENKY treba:

 • rozpoznať (hneď, keď nám prídu na myseľ),
 • analyzovať (je to pravda, čo si myslím?),
 • odmietnuť a
 • prijať lepšie alternatívy.

MYŠLIENKY sú ako vtáci:
krúžia nám okolo hlavy,
ale nemusíme im dovoliť,
aby si na nej urobili hniezdo.

Treba sa vyhýbať katastrofickému mysleniu. Vír negatívnych myšlienok musíme zaraziť hneď na začiatku, kým nás nestiahne do hlbín úzkosti, depresie a stresu.

Väčšina života sa odohráva v sivých,
nie čierno-bielych zónach.

Len čo si uvedomíme, že premýšľame negatívne, potrebujeme prepnúť na lepšie alternatívy, napr. na pozitívne myšlienky vďačnosti za to, čoho sa nám dostalo a dostáva. Môžeme si viesť denník vďačnosti, do ktorého si každý deň zapíšeme, za čo všetko sme vďační – a často si v ňom listovať.

Za čo ste vďační dnes?
Urobte si zoznam 10 vecí.

Musíme si uvedomovať, aký vnútorný dialóg vedieme sami so sebou.

 

Povedz tomu negatívnemu výboru,
ktorý ti zasadá v hlave,
aby si sadol a sklapol.

Radosť a šťastie je naša VOĽBA

– nie je to „muška jenom zlatá“, ktorá si sadne na toho, na koho si práve sadnúť uzmyslí, ale my sa preň rozhodujeme, čím zároveň odmietame negatívno.

UPOZORNENIE: nie je možné mať optimistické myšlienky, ak sa nachádzate vo veľmi ťažkej alebo kritickej situácii.

Spracované na základe 1. kapitoly knihy Sila nádeje – prečítajte si ju TU.

⇒ Prečítajte si aj: