Rekha Shrivastava: AKO SI VYTVÁRAŤ ZDRAVÉ HRANICE V SPOLUZÁVISLOM VZŤAHU

01Všetci sme zapojení do vzťahov so svojimi rodičmi, súrodencami, manželskými partnermi, deťmi a priateľmi. Niekedy však nemáme primerané hranice, čo vedie k narušeným a nezdravým vzťahom. Aby sme porozumeli tomuto vzorcu, najskôr musíme pochopiť, čo je to hranica a ako ju definujeme.

New World Dictionary definuje hranicu ako „akúkoľvek čiaru alebo vec, ktorá označuje limit” lebo „pomedzie“.

Čítať viac