Búrky v živote (zamyslenie)

Nie všetky búrky ti prídu skomplikovať život
– niektoré ti len vyčistia cestu
.

Rozhodli ste sa ísť cestou uzdravenia zo spoluzávislosti a zdá sa vám, akoby ste sa ocitli uprostred búrky? No ste presne tam, kde máte byť. Z cesty sú vám odpratávané trosky starých návykov a života a vpredu „svitá na uzdravenie“.

Čítať viac

Rekha Shrivastava: UZDRAVENIE ZO SPOLUZÁVISLOSTI

uzdravenie zo spoluzávislostiSPOLUZÁVISLOSŤ je v našej kultúre rozšírený problém a  v ženskej populácii prevláda pomerne viac než v mužskej. John Bradshaw ju definuje ako „stratu vnútornej reality a závislosť na vonkajšej realite“. Podľa Pea Melody majú spoluzávislí veľmi nízku sebaúctu,majú problém s vytyčovaním funkčných hraníc, vlastnením a prežívaním svojej vlastnej reality a staraním sa o svoje potreby.

Čítať viac

Darlene Lancer: UZDRAVENIE ZO SPOLUZÁVISLOSTI

Na spoluzávislosť sa často nazerá ako na vzťahový problém a mnohí ju považujú za ochorenie. V minulosti sa aplikovala na vzťahy s alkoholikmi a drogovými závislými. Je to vzťahový problém, lenže nejde o problematický vzťah s niekým iným, ale so sebou samým a práve ten sa potom odráža vo vzťahu s druhými.

Čítať viac