Test motivácie

MOTIVAČNÉ  PROFILY

Úspech, kariéra, rodina, erotika? Čo je pre nás skutočne dôležité? Čo nás napĺňa šťastím? Tak ako sa odlišujeme odtlačkami prstov tak sa líšime aj motivačným profilom, čiže individuálnymi zdrojmi motivácie. Poznanie a uvedomenie si tejto skutočnosti je predpokladom spolunažívania s ostatnými v mieri.

Read moreTest motivácie