A ČO DETI? (alebo kam smerovať energiu pri závislom)

A co děti? Mají si kde hrát?

Text tejto piesne od skupiny Katapult mi prišiel na um pri príprave tohto článku. Žijete s alkoholikom alebo iným závislým, máte deti a vkladáte všetku svoju energiu do toho, aby ste ho

  • napravili,
  • opravili,
  • zmenili,
  • priviedli / dokopali k rozumu, triezvosti a zodpovednosti?

Read moreA ČO DETI? (alebo kam smerovať energiu pri závislom)

MUDr. Janka Nosková, MPH: Emočná inteligencia (videoprednáška)

* Poznáte svoje emócie?
*.Viete ich pomenovať?
*.Viete ich kontrolovať?
*.Dokážete rozvíjať emocionálnu inteligenciu u svojich detí, alebo im vytvárate v pocitoch skôr chaos?

O praktických situáciách v dysfunkčných rodinách a pri výchove detí rozpráva MUDr. Janka Nosková, detská lekárka, predsedníčka Občianskeho združenia Život a zdravie. Možno aj vy ste vyrástli v rodine, kde úradoval alkohol alebo iná návyková látka, prípadne sa v nej vyskytlo týranie a zanechalo to na vás stopy – ste spoluzávislí. Prednáška vám pomôže porozumieť sebe a tiež svojim deťom. A tiež pozrieť sa trochu inými očami na svojich rodičov, ktorí vám mohli odovzdať len to, čo sami dostali a čo sa naučili od svojich rodičov. Na konci cesty je nádej: nie sme bezmocní, vieme sa rozhodnúť, či pôjdeme ďalej cestou trápenia, alebo sa pustíme po novej ceste k zdravším emóciám a vzťahom.

Read moreMUDr. Janka Nosková, MPH: Emočná inteligencia (videoprednáška)

MUDr. Janka Nosková, MPH: Mali by sme milovať svojich blížnych

hiding-1209131_1280Je ľahké milovať milých ľudí. Trochu ťažšie je mať rád protivných a najhoršie je to s problémovými členmi vlastnej rodiny…

Naša schopnosť milovať sa rodí v detstve. Keďže neexistuje dokonalá rodina, aj náš spôsob lásky je nedokonalý. Každý z nás potrebuje „opraviť“ svoj spôsob „milovania“, ktorý sa naučil ako dieťa.  Ľudovo povedané: všetci sa najskôr musíme „vyliečiť z detstva“ a potom sme schopní narodiť sa znova a fungovať vo vzťahoch tak ako to my chceme, nie ako to chcú naše nepochopiteľné reakcie a pocity.

Read moreMUDr. Janka Nosková, MPH: Mali by sme milovať svojich blížnych

Vina a hanba

KDE SA VZALI NA SVETE?

V Biblii sa s HANBOU stretávame prvýkrát v rajskej záhrade, keď Eva a po nej Adam napriek Božiemu zákazu zjedli ovocie zo stromu poznania dobrého a zlého.

Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, ukryl sa človek i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skryl.   (1 Moj 3,8-10)

Read moreVina a hanba

Zmena životného štýlu pomáha pri abstinencii

závislosť a výživa„Intervencia v oblasti výživy od kvalifikovaného dietetika je dôležitou súčasťou liečby a uzdravenia sa z chemickej závislosti.“

Je životne dôležité, aby bol kvalifikovaný odborník na výživu súčasťou uzdravovania a základom prevencie recidívy u každého jednotlivca. Dôsledkom zneužívania drog a alkoholu je oslabenie z hľadiska výživy. Jej chronické zhoršenie spôsobuje vážne poškodenie pečene a mozgu, čo ešte posilňuje túžbu po drogách a alkohole a udržiava psychologický aspekt závislosti.

Read moreZmena životného štýlu pomáha pri abstinencii

Dopad spoluzávislosti na zdravie

stresMysleli ste si, že spoluzávislosť má do činenia len s psychikou? Prečítajte si, ako je to naozaj…

Ako píše Melody Beattie vo svojej knihe Koniec spoluzávislosti, „spoluzávislí ľudia nikdy nevedia, čo môžu očakávať, hlavne keď žijú s alkoholikom, narkomanom alebo inak narušeným človekom. Sme zavaľovaní problémami, stratami, zmenami. Znášame rozbité okná, zmeškané stretnutia, nesplnené sľuby a klamstvá. Strácame finančnú a citovú istotu, sebadôveru, dôveru v ľudí, ktorých milujeme, i vieru v Boha. Strácame zdravie, materiálne veci, schopnosť tešiť sa zo sexu, dobrú povesť, sociálny život, zamestnanie, sebakontrolu, sebaúctu – strácame seba“ (1).

Read moreDopad spoluzávislosti na zdravie