Tematický register článkov na www.spoluzavislost.sk

aktualizované: 10.09.2020 16:30

V tomto registri nájdete všetky články z tejto webky zoradené podľa tém. Po kliknutí na modrý názov článku sa Vám daný článok otvorí na novej záložke. Záložka s týmto registrom zostane naďalej otvorená pre prípad, že by ste sa doň chceli vrátiť a prečítať si ďalšie články.

ABSTINENCIA

AL-ANON

12 krokov

ALKOHOLIZMUS

-dospelé deti alkoholikov

BOŽIA POMOC

BYŤ SÁM SEBOU

CITÁTY

DOMÁCE NÁSILIE

DOMÝŠĽANIE

DROGY

FAJČENIE

HANBA

HNEV

HRANICE

INTROVERZIA

MANŽELSTVO pozri PARTNERSTVO

MINULOSŤ

NÁDEJ

NIE

ODMIETNUTIE

ODPUSTENIE

ODPÚTANIE SA

  • Pusti to (citáty) – 01,

PARTNERSTVO

randenie

-manželstvo

-partnerstvo

-závislosť na vzťahu

POCITY

– emocionálna inteligencia –

-pocity

POMOC

POPIERANIE

PRIJATIE

RODIČIA, RODIČOVSTVO – pozri aj RODINA

-deti

-matka

-otec

-rodičia

RODINA

SEBAHODNOTA, SEBALÁSKA, SEBAÚCTA

SEBAĽÚTOSŤ

SPOLUZÁVISLOSŤ

definícia

symptómy

-terapia

uzdravenie

-zdravie

STAROSTLIVOSŤ O SEBA

STRACH

UMOŽŇOVANIE

URÁŽLIVOSŤ

VĎAČNOSŤ

  • Vďačnosť (citáty) – 01, 02,

VINA

VYROVNANOSŤ

VZŤAHY

ZASMEJME SA

ZÁVISLOSTI

-závislosť na vzťahu

ZDRAVIE

ZMENA

ZNEUŽÍVANIE